Základní informace

Úvod : Další služby a informace : Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- záloha ve výši 2 000 Kč/os. je splatná do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o zájezdu (u zájezdů nad 20 000 Kč/os. je požadována záloha 5 000 Kč/os.)
- doplatek je nutné uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu
- nejdéle 7 dnů před začátkem zájezdu zašle CK podrobné pokyny a informace týkající se zájezdu
- všeobecné smluvní podmínky, včetně stornopodmínek, jsou součástí smlouvy o zájezdu
- všechny ceny v katalogu jsou stanoveny za osobu v Kč a nezahrnují vstupné do památkových objektů a turistických atrakcí (není-li uvedeno jinak)

 

ZÁJEZDY PARTNERSKÝCH CK

Webové stránky obsahují kromě vlastního produktu CK Mamut tour také zájezdy partnerských cestovních kanceláří. Jméno pořádající CK je uvedeno na konci stránky. Postup při zakoupení těchto zájezdů se řídí podmínkami pořádající CK.

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Cestovní pojištění ani pojištění storna není zahrnuto v ceně zájezdu. Doporučujeme Vám sjednat si u nás komplexní cestovní pojištění od pojišťovny UNIQA (viz menu cestovní pojištění)

 

ODJEZDOVÁ MÍSTA

Odjezdová místa autokarových zájezdů naleznete u každého zájezdu. Případný příplatek za dopravu z některých odjezdových míst je uveden v závorce za názvem města nebo pod heslem příplatky. Svoz z těchto míst na hlavní odjezdové místo může být zajištěn osobním autem či mikrobusem. Nástup na trase je možný po dohodě s CK. Letecké zájezdy jsou odbavovány na letišti Václava Havla v Praze (kromě zájezdu č. 170401).

  

ZASEDACÍ POŘÁDEK V BUSE

Zasedací pořádek je sestavován podle věku účastníků zájezdu. V rámci možností je přihlíženo k závažným požadavkům uvedeným v cestovní smlouvě.

 

INDIVIDUÁLNÍ KLIENTI

Klientům, kteří cestují sami a chtějí ušetřit příplatek za 1 lůžkový pokoj nabízíme možnost doobsazení zbylého lůžka na pokoji jiným klientem. Pokud se toto lůžko nepodaří obsadit, uhradí náklady na 1 lůžkový pokoj CK. Tato nabídka platí pouze pro autokarové poznávací, relaxační, sportovní a adventní zájezdy organizované CK Mamut tour.